Her arkadaşa kendi işinin tüm yetki ve sorumluluğunu vermek

,

Bir reklam ajansını, yine her işyerinden farklı olarak, çok geniş yetki ve sorumlulukları olan, bunları ajansın yararına resen kullanmasını bilen kişiler başarıya ulaştırabilir. Bu nedenle ben, yönetimde ayrıca ve öteden beri şuna da dikkat ederim: Her arkadaşa, kendi işinin tüm yetki ve sorumluluğunu vermek; onların aldıkları kararı -bazen benim kararıma ters düşse bile- hiçbir zaman eleştirmemek, tartışmamak.

Deneylerime göre, (ademi merkeziyet) sistemi bir reklam ajansının yönetiminde en geçerli, en doğru yoldur. Bir yönetmen için, kanımca, bir kişiyi işinin sorumluluğuyla baş başa bırakmak; o işin müspet, çabuk ve çoğu kez verim sonucunu peşinen elde etmek demektir

Bir reklam ajansı yönetmeninin, salim kafayla düşünebilmek, yakın ya da uzak vadeli planlar yapabilmek için, kurulu bir düzenle meşgul olmaması; hatta daha ileri gideyim, bir organizasyonun zaten işleyen çarklarına olur olmaz sebeplerle çomak sokmaması da gereklidir.

Sonra. Bir işin yaratılması ayrı şeydir; onun sürdürülmesi ayrı şeydir. Ben, itiraf edeyim, bugüne dek yaratmayı belki becerebilmişimdir. Ama sürdürmekte, daima başkalarının desteğini aramışımdır.