“Reklamcılıkta umut, akıllılıktır.” Umut, reklamcının yaşam nedenidir. Mutluluk için kıyasıya savaşıdır. Reklam bir sanattır, daha doğrusu bir “aksiyondur.”

Süheyl Gürbaşkan gözüyle Reklamcılığın Anatomisi

Süheyl Gürbaşkan, Vural Sözer’e yazdığı mektuplarında, reklamcılık nedir, reklamcı kimdir, yaratıcılık, başarılı reklam nedir, reklamın işlevi nedir, yenilikçi olmak, marka ve “publicité” kavramı, reklamveren-reklamcı ilişkisi, reklam bütçesi, etik, müşteri ilişkileri, tüketici, yerli-yabancı reklam şirketleri, rekabet, başarının formülü, çizgi altı-çizgi üstü reklamcılık (TV reklamcılığı, sinema reklamları ve basılı reklamlar), 1970’lerde Türkiye’de reklamcılık sektörü, reklamın gücü; şirketlere, sektörlere, ekonomiye etkileri, ekonominin reklam sektörüne etkileri gibi temel mesleki konularda sistemli analizler yapar ve bunları hem gözlemleri hem tecrübeleriyle örneklendirerek aktarır.

Bu kıymetli bilgilere bakıldığında Süheyl Gürbaşkan’ın reklamın ve reklamcılığın bir nevi anatomisini çıkardığı görülür.

Süheyl Gürbaşkan, sanattan politikaya, iletişim bilimlerinden pazarlamaya, yaratıcılıktan ekonomiye çok geniş bir skalada, çok okudu, çok yazdı. Kendisi hem Rubikon ve Bir Reklamcı Aranıyor adlı kitapta birikimlerini, okuyup izlediklerinden süzdüğü rafine bilgileri deneyimleriyle birlikte aktardı, hem de çeşitli gazetelerde köşe yazıları kaleme alarak reklamcılık sektöründe yeni ufuklar açtı. Bir Reklamcı Aranıyor kitabından belli kesitler, dönemin gazetelerinde de kendine yer buldu…

“Politika ve Reklam” başlıklı 11 Haziran 1983 tarihli Milliyet Gazetesi’ndeki köşe yazısında ise politikada reklamcılığı 1930’lu yıllarda ABD’deki çalışmalardan itibaren ele alıp, Avrupa’daki seçimlerde de 1960’lı yıllardan itibaren ne tür çalışmalar yapıldığını detaylı olarak inceler ve seçim kampanyası yönetiminin ayrı bir meslek olduğunu vurgular. Gürbaşkan’ın bu yazısı, 1980’li yıllarda Türkiye’de yeni yeni görülmeye başlanan siyasi reklamlar için önemli bir kaynak olur.

Ayrıca Gürbaşkan geniş perspektifli entelektüel birikimi, geçmişten gelen gazetecilik deneyimi ve yaratıcı yeteneği ile farklı konseptlerde ilginç haberler derleyip gazetelerde yayımladı…