“Zihnimdeki tasarıların son şeklini bulmasında gerçekten büyük yararı oldu. Bizim arsamızda da bir reklam şirketi binası yapılacaksa bunun bizde, hatta Avrupa’da, bir reklam şirketinin çalışma koşulları göz önünde tutularak yapılacak ilk bina olmasını istedim.” İstanbul Reklam Sitesi’nin yapımı için düşüncelerini bu şekilde aktarır Süheyl Gürbaşkan.

Mimari proje yarışması açılır ve binanın nasıl olacağına karar verilir. O yıllarda Türkiye’de hiç bir özel kuruluşa böyle bir proje yarışması hakkı verilmediği halde, Süheyl Gürbaşkan’ın atılımı desteklenir.

İstanbul Reklam Sitesi Proje Yarışması, Türkiye’nin yalnız ilk değil, üstelik tek özel sektör mimarî proje yarışması özelliği taşımaktadır.