İnsani iletişim

,

Bir reklam ajansı yönetiminde, deneyimlerime göre, en gerekli bir tutum da şudur: Herkesi iyi tanımak; gereği kadar herkesin özel yaşantısı ile ilgilenmek, dertlerini bilmek; onlara karşı bir baba, bir ağabey gibi davranmak ve daima şefkatli olmak.

Gecenin gündüze, iş saatlerinin tatil günlerine çoğu kez karıştığı, çatıştığı bir reklam ajansında, çalışanların sıkıntıları, özel problemleri, birçok işyerlerine oranla, daha büyük çapta olabilir. İnsanlar, bir başkasından, bilhassa sevdiklerinden, büyüklerinden, inandığı ve güvendiği kimselerden, kişisel sorunlarına da ilgi gösterilmesini, yardımcı olunmasını beklerler. Ben, şahsen, dostlarımdan bu tür bir yakınlığı beklerim ve bundan mutluluk duyarım. Onun için, bir mesai arkadaşımın, bir yardımcımın, bir sekreterimin, işinin dışında, günlük ve ailevî sorunlarına eğilmemin -tabiî, onların böyle bir isteği olup olmadığını anladıktan sonra- daima yararlarını görmüşümdür.