AVNİ’NİN YARATICISI, GIRGIR’IN KURUCUSU OĞUZ ARAL

,

Türkiye’deki mizah dergileri arasında çok önemli bir yere sahip olan Gırgır Dergisi’nin kurucusu Oğuz Aral da Sezgin Burak’tan sonra yaratıcı ekibe katılan efsane isimlerdendir. Süheyl Gürbaşkan’ın deyişiyle; “Hayk Mammer’i, Köstebek Hüsnü’sü, Utanmaz Adam’ı ile Oğuz Aral’ın karikatüristlik hayatının en uzun süreli çalışması İstanbul Reklam ile birlikte olmuştur.” Gürbaşkan Rubikon kitabında Oğuz Aral ile çalışmanın ne kadar farklı olduğunu anlatır:

“Çok ilginç bir çalışma düzeni vardı. Mesai saati falan tanımazdı. Aklına estiği zaman gelir, sonra sabaha dek oturur çalışırdı. O günler, gazeteler arasında böyle bir mesaiye katlanacak, kabullenecek, sanatçının nazını çekecek müessese düşünülemezdi. Bugün de öyledir ya. Fakat bizim şirketimiz non-stop çalıştığı, kapısı sabaha kadar açık olduğu için, akşam üzeri gelir, başını kâğıda eğer, sol eliyle sağ kulağını tutar, adeta kâğıda yapışırcasına ve sayısız sigara içerek, gün ağarana kadar işlerini bitirirdi. Kendisini gündüzleri göremezdik.

Teferruatlı bir deseni olmasına rağmen, animasyon çalışmalarında üstün bir başarı gösterdi. O konuda sebat etseydi, bugün ismi yurt dışına taşan bir animatör olabilirdi. Fakat Babıâli daha çekiciydi onun için. Bugün Gırgır adlı mizah dergisinde üstün yeteneğini sürdürmektedir.”