HÜDAVERDİ’NİN ve TARKAN’ın YARATICISI SEZGİN BURAK

,

İstanbul Reklam’ın kreatif ekibinde Babıâli ressamları piyasasına damgasını vuran bir isim daha çalışmıştır: Sezgin Burak. Süheyl Gürbaşkan kendisiyle nasıl çalıştıklarını Vural Sözer’e Rubikon kitabında şöyle anlatır:

“Altan’dan (Erbulak) sonra, o yıllarda yine beraber çalışma olanağını bulduğumuz çok değerli bir arkadaşımız da Sezgin Burak’tı. Sezgin, o tarihlerde Hayat Dergisinde illüstrasyon resimler yaparak dikkati çekiyordu. Kendisiyle tanışma fırsatı yarattım ve bizim sinema reklamlarımızda; karikatürün dışında, illüstrasyon gerektiren resimli çalışmalar da yaptığımız için, bize yardımcı olmasını istedim. Yanılmıyorsam, beş yıla yakın bir süre, kendisiyle birlikte, çok tatlı, çok iyi günlerimiz geçti. Sonra İtalya’ya gitti. Orada bir yayınevinde, ressam olarak bir buçuk yıl kadar çalıştı. Resimli romanlar üzerinde ihtisasta bulundu. Döndüğünde nitekim, Hürriyet Gazetesinde “Hüdaverdi” tipini çizdi, yarattı. Filmleri dahi yapıldı bu tipin. Yaratıcı olarak, kendi ismini, damgasını bizim Babıâli ressamları piyasasına vurdu, kabul ettirdi.

Sonra Tarkan’ı yarattı. Son derece kibar, son derece iyi kalpli, yardımcılarını yetiştirmekte özellikle çaba gösteren bir kimseydi. Çok ressamlar, yahut çok sanatçılar bunu esirgerler. Oysa Sezgin Burak, bildiğini bir başkasına öğretmek için gerçekten çırpınırdı.”