Rubikon

1976 yılında yayınlanan Rubikon adlı kitap, Süheyl Gürbaşkan’ın meslektaşı ve yakın dostu Vural Sözer ile kapsamlı bir röportajını içeriyor. Gürbaşkan, kitap fikri ilk ortaya çıktığında “kişisel anılar kimsenin ilgisini çekmez” diye düşünüp basımdan vazgeçer. Bunu da “Kişinin bence, anılarından çok, umut­ları ile yaşaması gerek…” diyerek gerekçelendirir. Sonunda Vural Sözer bunun, reklam­cılıkta yine farklı ve değişik bir giri­şim olabileceğini savunarak, kendisini bu röportajın yayınına ikna eder. Süheyl Gürbaşkan’ın ifadesiyle kitapta “Okuyacaklarınız, kuşkusuz, röporta­jın yapıldığı belli günlere, belli saat­lere sığdırılmış bazı anıların dile ge­tirilişi, bazı görüşlerin izdüşümüdür.” (Rubikon, tekrar basılmak üzere yayına hazırlanmaktadır.)

tarama0032

Bir Reklamcı Aranıyor 

Süheyl Gürbaşkan, İsviçre’de yaşadığı dönemde meslektaşı ve dostu Vural Sözer’e on yedi tane mektup yazar. Reklamcılık, yaratıcılık, etik, dönemin siyasi ve sosyal koşulları, bir reklam ajansının nasıl yönetilmesi gerektiği gibi pek çok konuya değinir Gürbaşkan. Ve bu mektuplar yanıtsız kalmaz… Vural Sözer’in tabiriyle “Reklamın patronu ile reklamın emekçisi mektuplaşır“. Son  mektup 9 Mart 1980’e tarihlenir. Daha sonraysa bu yazışmalar İstanbul Reklam Yayınları Özel Dizisi’nde Bir Reklamcı Aranıyor ismiyle kitap olarak yayımlanır.

link-ataturk

Atatürk Ansiklopedisi 

İstanbul Reklam Yayınları reklamcılık sektörüne çok değerli kitaplar kazandırdı. Sektör dışında da çok kıymetli çalışmalar hayata geçirildi. Bunlar içerisinde Atatürk Ansiklopedisi’nin özel bir yeri vardır.

Çalışma, Tarihçi ve Gazeteci Ömer Sami Coşar tarafından yapıldı ve ilk cildi, Cumhuriyet’in 50. yıl­dönümü olan 29 Ekim 1973’te yayımlandı. 

1881 -1938 yılları arasında, Atatürk’ün hayatıyla birlikte, Türkiye siyasî hayatını da anlatan bu değerli kaynak, Atatürk’ün yakınında bulunmuş, Atatürkolog Afet İnan’dan, Prof. Sadi Irmak ve dönemin Baş­bakanı Bülent Ecevit’ten kutlama yazıları aldı. 

İstanbul Reklam Yayınları’ndan çıkan diğer kitaplar

İstanbul Reklam Yayınları reklamcılık sektörünün yanı sıra “Ekonomik Kalkınma”, “Kamu Oyu Nedir”, “Ortak Pazar İlişkileri”, “Sosyalist Ülkelerde Hür Teşebbüsün Yeri Nedir?” gibi başlıklar taşıyan eserler de yayınladı. Toplam 41 adet olan ve hemen hemen her ay düzenli olarak yayınlanan İstanbul Reklam Yayınları kitaplarının 23 tanesini ise Süheyl Gürbaşkan bizzat kendisi çevirdi.