İSTANBUL REKLAM SİTESİ ÜZERİNE MİMARİ BİR ANALİZ

Zorunlu Bağlamsallık mı? Yoksa Bağlamsal bir çaba mı? 

İSTANBUL REKLAM SİTESİ (1968-72) / GÜNAY ÇİLİNGİROĞLU-MUHLİS TUNCA üzerine bir yapı okuması…

Betonart Dergisi 2014, sayı 40