RICHARD BURTON BAŞARILI, JOHN WAYNE BAŞARISIZ

,

Gürbaşkan aynı mektubunda reklamcının işlevi, tüketicinin satın alma aksiyonuna etkisi üzerine, özellikle 50’li ve 60’lı yıllarda popüler olan iki Hollywood oyuncusunun farklı iki marka için reklam yüzü olarak kullanılmasını ve bunun sonuçlarını değerlendirir:

“Amerikalı marketing uzmanı Bruce “Merins, Fransızların Evian gibi meşhur bir başka maden sularını, Perrier’yi, Yeni Dünya’da tanıtırken, lanse ederken, Holywood’un en sarhoş aktörünü, Richard Burton’u seçmiştir. Bu seçimin sonucu olarak da, Perrier maden sularının satışı, iki yılda, yüzde 50 artış göstermiştir, Buna karşılık, Aspirin reklamını John Wayne’e yaptıran bir reklam şirketi, kısa zamanda, piyasada Aspirin satışlarının azalmasına sebep olmuştur.

Amerikan toplumu, Richard Burton’un, karaciğer ve safrakesesinin iyileşebilmesini, tedavi edilebilmesini dilemiş; fakat millî kovboyu John Wayne’in başının ağrıyabileceğini kabul edememiştir!

Reklamcı, aslında, kuru, renksiz, birbirine benzer bir tüketim olayını, bir kez değil, çok kez şiirlendirebilecek çapta ve nitelikte bir kişi de olmalıdır.”