“TANRI DAHİ REKLAMA İNANIR”

,

Sacha Guitry, “Tanrı dahi reklama inanır; çünkü her bir kilisesine çan koydurtmuştur” der. Süheyl Gürbaşkan, Fransız edebiyatçı ve yönetmenin bu sözünden alıntı yaptığı 3 Aralık 1979 tarihli mektubunda Vural Sözer’e reklamcılığı nasıl algıladığını anlatır.

1970’li yılların sonu, 1980’lerin başı için; “Çağımızda reklam, yaşamımızın bir nedenidir, diyorum. Asrımızı ekonomi yürütüyorsa ve yönetiyorsa, reklam da bu ekonominin itici gücüdür, motorudur, diyorum. Çağımızın gerçek anlamda iletişim özlemini reklam pekiştiriyor, tamamlıyor bence. Reklam, bir bakıma, insanoğlunun yazıdan sonra. Yirminci Yüzyılda icat ettiği en güçlü bir iletişim olayı. En etken bir gelişim aracı. En yaygın bir öğretim metodu.” şeklinde tarifler reklamı.