Reklam, Bir Yenilik, Yaratıcılık Alanı mıdır?

,

Süheyl Gürbaşkan kendine sorduğu bu soruya şöyle yanıt verir: Yine kamuoyu araştırmalarında, yüzde 90’a yakın bir oranda, reklamın (yarının dünyasının) bir anahtarı, yeni bir yaşam düzenine geçişin en etken bir yöntemi olduğu saptanmıştır.

Özellikle genç kuşaklar, reklamla, gerek içinde yaşadıkları toplumun katı kurallarını aşabilmek, gerekse ilerde yaşayacakları düzeni önceden hayal edebilmek yollarını buldukları inancındadırlar. Şu günlerde Avrupa’da, bir Goldorak modasıdır, reklamlarıdır, gidiyor! Goldorak’la gençler, yarının feza çağını düşlüyorlar.