Reklam, Bir İletişim Aracı mıdır?

,

“Tüketim toplumunun aydınlatılması, olup bitenlerden haberdar edilmesi açısından, reklamın bu yönü tartışma götürmez.” diyor Süheyl Gürbaşkan ve bir örnekle açıklıyor cümlesini: İkinci Dünya Savaşında, ülkelerinden çok uzaklarda olup, Pasifiklerde savaşa katılan Amerikalı askerler, kendilerine yollanan Reader’s Digest dergilerinden bir süre reklamlar kaldırıldığı zaman -aslında reklamları yapılan bu ürünleri ne kullanabilecekleri, ne de satın alabilecekleri halde- büyük tepki göstermişlerdir.

Reklam, insanların çevreleriyle iletişimi, ilişkisini sağlayan bir araçtır.

Ancak, bu iletişimin tek taraflı olmamasına özen gösterilmek gerektir. Onun içindir ki günümüzde, birçok üreticiler, piyasaya yeni sunacakları ürünler hakkında, tüketicilerin önceden gereksinmelerini araştırmak, onlara cevap verecek özellikleri, nitelikleri oluşturmak çabasındadırlar.