REKLAM AJANSI YÖNETİMİNDE TEMEL PRENSİPLER

,

Tecrübeli reklamcı Süheyl Gürbaşkan 24 Ocak 1980 tarihinde kaleme aldığı mektubunda (Bir Reklamcı Aranıyor), o güne değin edindiği deneyim ve birikimlerin yanı sıra yurt dışında yaptığı gözlem ve araştırmaların, yaptığı okumaların ışığında bir süzgeçten geçiriyor ve bugün de girişimci reklamcılar için ufuk açıcı nitelikte olan belli başlı prensipleri maddeler halinde belirtiyor.

Süheyl Gürbaşkan’ın kaleminden, reklam ajansı yönetiminde, başarıya ulaşmanın temel prensipleri: