İSTANBUL REKLAM SİTESİ PROJE YARIŞMASI

,

Vizyoner kişiliği ile Süheyl Gürbaşkan, o dönem özel bir kuruluş için o güne kadar hiç uygulanmamış bir girişimde bulunur ve İstanbul Reklam Sitesi’nin binası için bir mimari proje yarışması düzenler:


projeyarismasi1“Bu tür bir yarışma olanağı, ancak kamu sektörüne tanındığı ve o tarihte henüz Türkiye’de hiç bir özel kuruluşa böyle bir proje yarışması hakkı verilmediği halde, (aradan bunca yıl geçmesine rağmen hâlâ kimseye verilmemiştir), bizim atılımımızı gerçekleştirmek ve desteklemek kararını aldılar. İstanbul Reklam Sitesi Proje Yarışması, bugün dahi Türkiye’nin yalnız ilk değil, üstelik tek özel sektör mimarî proje yarışması özelliği taşımaktadır.”
(Rubikon)
Vizyoner kişiliği ile Süheyl Gürbaşkan, o dönem özel bir kuruluş için o güne kadar hiç uygulanmamış bir girişimde bulunur ve İstanbul Reklam Sitesi’nin binası için bir mimari proje yarışması düzenler:
“Bu tür bir yarışma olanağı, ancak kamu sektörüne tanındığı ve o tarihte henüz Türkiye’de hiç bir özel kuruluşa böyle bir proje yarışması hakkı verilmediği halde, (aradan bunca yıl geçmesine rağmen hâlâ kimseye verilmemiştir), bizim atılımımızı gerçekleştirmek ve desteklemek kararını aldılar. İstanbul Reklam Sitesi Proje Yarışması, bugün dahi Türkiye’nin yalnız ilkprojeyarismasi2 değil, üstelik tek özel sektör mimarî proje yarışması özelliği taşımaktadır.” (Rubikon)

Kitap
Proje yarışmasının amacı, bir kitapla anlatılır . Gerçekleştirmek istenen reklam sitesinin, düşünülen kısımlarının ne şekilde yerleştirileceği, işleyişleri, çalışma düzenleri, görevleri hepsi etraflıca açıklanır. Yarışmaya katılacak mimarlara yardımcı olabilecek bütün bilgiler en ince ayrıntılarına kadar verilir.

İlan
Ardından, bütün Türkiye gazetelerinde bir ay süreyle yoğun bir duyurum kampanyası düzenlenir.

Broşür
Çeşitli soruları kapsayan bir broşür hazırlanır ve yarışmacılara gönderilir.

projeyarismasi3Maket
Gürbaşkan’ın ifadesiyle “katılımcıları etkilemek, duygulandırmak düşüncesiyle, projenin ortasında kalan türbenin de, bir heykeltıraşa belli bir oranda maketi yaptırılarak yine yarışmaya katılanlara verilir

Raporlama
Tüm bu çalışmalar aynı zamanda Mimarlar Odası’na yazılı olarak raporlanıyordu. Mimarlar Odası da yarışma kurallarının eksiksiz uygulanması nedeniyle duydukları memnuniyeti belirten yazılar yolluyordu İstanbul Reklam’a.

 

O dönem için sembolik, ancak yine de küçümsenmeyecek miktarda ödül ve mansiyonlar saptanır. Birinci projeye 25 bin, ikinci projeye 17 bin, üçüncü projeye 12 bin, onları takip edecek diğer üç projeye de 7’şer bin olmak üzere, toplam 75 bin lira ödül dağıtılmasına karar verilir. Yarışmaya katılma süresi ise 16 Eylül 1968’de başlamak, 16 Aralık 1968’de sona ermek üzere üç ay olarak saptanır.

İstanbul Reklam Ajansı belki de kendi söküğünü dikebilen yegane meslek erbaplarından biriydi. Proje yarışması için duyuru çalışmaları şu şekilde yapılır:

Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odaları Birliği; Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden Mimarlık Fakültesi Dekanı Profesör Yüksek Mimar Abdullah Kuran ile o tarihte Mimarlar Odası’nın Genel Sekreteri bulunan ve o dönem Ankara Belediye Başkanı olan Yüksek Mimar Vedat Dalokay’ı, proje yarışmasının düzenlenmesi ve üyelerinin seçimi konusunda görevlendirir ve jüri üyeleri belirlenir. Yarışma jürisi, şu isimlerden oluşmaktadır:

  • İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Yüksek Mimar Mühendis Nezih Eldem
  • İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Yüksek Mimar Mühendis Niyazi Duman
  • Yüksek Mimar Affan Kırımlı
  • Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Başkanı ve İstanbul Yüksek Teknik Okulu Öğretim Üyesi Yüksek Mimar