İLKLER’İN REKLAM AJANSI

,

Süheyl Gürbaşkan’ın dostum ve meslektaşım dediği Vural Sözer, birlikte hazırladıkları Rubikon adlı kitabın girişinde şöyle yazar:
“Günümüzde malı yapmak bir hüner, ona satış sağlamak ayrı bir hüner.
En azından, yapmak kadar önemli bir hüner.

Ben, böylesine hünerli birini çok yakından tanıyorum. Doktor Süheyl Gürbaşkan bu.

Ülkemiz reklamcılığına her tasarladığıyla, her yaptığıyla daima “ilk” leri getirmiş başarılı bir reklamcı.”