İLK KAYNAK KİTAP YAYINCILIĞI

,

“İstanbul Reklam olarak, bu konuda da önderlikte bulunmak, boşluğu doldurmak için, Avrupalı, Amerikalı uzmanların, profesörlerin reklamla ilgili yapıtlarını araştırdık, bunları topladık ve her ay bu tür kitapları yayınlamak kararı aldık.” Süheyl Gürbaşkan yine öncü oldukları yayıncılık faaliyetlerine nasıl girdiklerini bu şekilde anlatıyor.

İstanbul Reklam Ajansı reklamcılık çalışmalarının yanı sıra yine reklamcılıkla ilgili ve ayrıca iş idaresi, pazarlama gibi konularda pek çok referans ve kaynak kitabı Türkiye’deki okura ve sektöre kazandıran öncü reklam ajansıdır. Bu alandaki çalışmaları anlatırken reklamcılık sektörüne bu şekilde bir katkı sundukları için mutludur Süheyl Gürbaşkan:

“Yayınlarımızın kapak düzenini Ayhan Erer arkadaşımız oluşturdu. İlk yayınımız “İş İdaresi” konusundaydı. Çevirilerin yanı sıra birkaç da telif eserle, yayınlarımızın sayısı bugün kırk’a ulaşmış bulunuyor. Şu günler piyasaya sunduğumuz kırkıncı kitabımız, İsveç sendikacılığını içermektedir.

Kitaplarımız, üç yıldan fazla bir süredir, yaklaşık her ay, düzenli olarak yayınlanmaktadır. Bunlardan yirmi iki, yirmi üç kadarını, birçok gecelerimi, haftalarımı, aylarımı vererek ben çevirdim. Kitaplar büyük ilgi görüyor. Bazıları ikinci, üçüncü baskılarını yaptı. İşyerlerinden, reklamcılardan, pazarlamacılardan teşvik ve takdir yazıları almaktayız. Dört milyon lirayı aşan; kendi çapımıza göre büyük bir yatırımla, reklamcılık mesleğine hizmet etmek mutluluğuna erişmiş bulunuyoruz.”