DÜNYADAN ÖRNEKLER

,

İsveç’te, sosyalist hükümet, trafiği soldan sağa çevirdiği yıllarda, bu değişikliğin tanıtımını -bir yarışma sonucu- büyük bir reklam ajansına vermiştir. Ve belli bir gün, belli bir saatten sonra bu yeni düzene geçişte, başarılı reklamlar sayesinde, bir tek trafik kazası olmamış, bir tek trafik suçu işlenmemiştir.

Bunun gibi İngiltere’de, desimal (ondalık) para sistemine geçiş hazırlıkları, halkın buna alıştırılması görevi de, yine birkaç reklam ajansının müşterek çalışmaları sonucu, aksaksız uygulanmıştır. Almanya’da, toplumu; beklenmedik herhangi bir düşman saldırısına karşı uyanık ve tedbirli tutmak için, Millî Savunma Bakanlığı tarafından reklam ajanslarına, her yıl, çeşitli kampanyalar hazırlatılmaktadır. Meksika’da, vergi kaçakçılığını önlemek amacıyla, vatandaşların hükümete nasıl yardımcı olacakları, televizyonda, basında yoğun reklam harcamalarıyla önerilmektedir. Amerika’da, bir vakitler, Kiliseler Birliği tarafından, papazların pazar ayinlerinde yalnız dua etmekle yetinmeyip, kent ve ülke hayatında söz sahibi oldukları dahi vatandaşlara, yaptırılan reklamlar vasıtasıyla duyurulmuştur!

Batı ülkelerinde, reklam ajansları örgütleri, dernekleri, federasyonları tarafından, bu gibi girişimlere benzer, yığınla “kolektif” reklam hizmetleri sürdürülmektedir.