30 Ocak 1980

,

Jean Cruzel, Telemanie
Jean Pierre Courtial, Tuzaklı İletişim
Michéle Mattelart& Armand Mattelart, Kriz Dönemlerinde Medyalar

Geçen mektubumda, beni özel uçağıyla İtalyan Alplerinde gezintiye davet eden ve kendisiyle oturup -reklamcılık dahil- birçok güncel sorunları tartıştığım, kafa dengi komşum genç kitapçı, araştırmış etmiş, buralarda dahi öyle piyasaya pek sürülmeyen, her yayınevinde bulunmayan birkaç yeni eser daha getirtmiş benim için.

Birincisi; “Telemanie” adlı Jean Cruzel’in yazdığı 300 sayfalık koca bir araştırma. Dünyanın belli başlı her bir ülkesindeki televizyonların, programcılık, yayıncılık açılarından etüdü ve eleştirisi.

İkincisi; sosyal-psikoloji uzmanı ve aynı zamanda birçok kuruluşların marketing sorumlu yönetmeni olan Jean Pierre Courtial’in “Tuzaklı iletişim” adlı, yine 200 küsur sayfalık, akademik nitelikte bir eseri. Kadın özgürlükleri, aşın tüketim eğilimleri, nükleer çalışmaların sakıncaları, ekolojik girişimler vs. gibi çağımızın aktüel problemlerinin, bugüne dek yapıldığı üzere matematiksel, bilimsel bir mantıkla değil de bir reklamcı, bir sosyolog gözüyle incelenmesi.

Üçüncüsü; biri, daha önce (Mass Medya. Devrimci Eylemler ve İdeolojiler. Çok Uluslu Şirketlerin İletişim Sistemleri) adlı yapıtlarıyla ün salmış, Paris Üniversitesi sosyal ve ekonomik bilimler kürsüsü profesörlerinden Armand Mattelart ile, diğeri yine daha önce (Modern Çağımız. Dünya Diplomasisi. Kadınlar ve Efendileri) adlı yapıtlarıyla tanınmış, ilkinin karısı, genç sosyolog Michéle Mattelart’ın birlikte yazdıkları 500 sayfaya yakın dev bir kitap. İsmi: “Kriz Dönemlerinde Medyalar.”

David Ogilvy, Bir Reklamcının İtirafları

Fransa’dan getirttiğim bazı yeni reklam kitapları arasında, İngiliz, İskoçya asıllı ve hâlen Amerika’da büyük bir reklam şirketinin kurucusu ve sahibi David Ogilvy’nin “Bir reklamcının itirafları” adlı eserini okurken not ettiğim, işte birkaç ünlü politikacının reklam hakkındaki sözlerini aktararak, mektubuma başlamak istedim:
“Hayata yeniden gelseydim ve hayatta yeniden bir meslek seçmem gerekseydi, hiç tereddüt etmez, reklamcı olurdum.”